Aktualności

2016.10.18

100-latka z Małęczyna


W czasach kiedy na szlaku walk Legionów Polskich widniały nie porosłe mchem, świeże mogiły, kiedy wśród ludzi żywa była pamięć walk pod Anielinem i Laskami, w małej podradomskiej wsi Małęczyn powstała spontanicznie pierwsza szkoła. Dzieci mogły uczyć się w języku polskim. Z mozołem stawiały pierwsze litery, już nie rosyjskie, cyrylicą, ale nasze, polskie. Szkoła nie posiadała swojego budynku, a nauka odbywała się w czterech wynajętych izbach.

Obecnie szkoła, a właściwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kochanowskiego, znajduje się w nowoczesnym obiekcie, z przestronną salą gimnastyczną i dużymi jasnymi pracowniami. Obecnie dyrektorem szkoły jest Jolanta Zięba.

Uroczystość jubileuszu szkoły, zorganizowana w przeddzień Święta Edukacji Narodowej, rozpoczęła się w kościele parafialnym pw. Św. Andrzeja Boboli w Małęczynie. Mszę koncelebrował ks. proboszcz Józef Jarosz.

Zwracając się do uczniów, rodziców, nauczycieli i samorządowców zacytował słowa patrona szkoły „Serce rośnie, patrząc na te czasy”, podkreślając jednocześnie, powołując się na historię małęczyńskiej szkoły, znaczenie edukacji w tak niewielkiej społeczności.

Uroczystość 100-lecia szkoły zgromadziła kilka pokoleń nauczycieli, rodziców, uczniów, absolwentów, mieszkańców Małęczyna i Kiedrzynia. Wśród licznie przybyłych gości na honorowych miejscach zasiedli: Minister Edukacji Anna Zalewska, Krzysztof Murawski kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, Krzysztof Szewczyk dyrektor radomskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie, Paweł Dziewit, wójt gminy Gózd, Teresa Bartosiewicz dyrektor KRUS Radom, radny Henryk Słomka i były dyrektor ZSO w Małęczynie, obecnie radny Waldemar Trelka.

- W tym uroczystym dniu, mogę wam spokojnie życzyć nie 100, ale 200 lat – powiedziała do uczniów minister Anna Zalewska.

Jacek Lombarski