Aktualności

2015.07.24

W RADOMIU POWSTAJE PLACÓWKA MEDYCZNA DLA NIETRZEŹWYCH

 

W samorządach gmin powiatu radomskiego oraz w Radzie Powiatu w Radomiu i Radzie Miasta Radomia dyskutowany był w ostatnich miesiącach problem sensownego zajęcia się nietrzeźwymi pacjentami trafiającymi na szpitalne oddziały ratunkowe. Praktykowano to od czasu likwidacji tzw. izb wytrzeźwień. Udało się znaleźć rozwiązanie dzięki pieniądzom z budżetu miasta Radomia oraz wsparciu samorządów gmin z terenu powiatu radomskiego oraz Starostwa Powiatowego w Radomiu i Prezydenta Radomia. W inicjatywie uczestniczyła Komenda policji, wygospodarowując na ten cel niezbędne pomieszczenia w izbie zatrzymań. Jak to będzie wyglądać w niedalekiej przyszłości, poinformowani podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta, zwołanej przez wiceprezydent Annę Białkowską z udziałem insp. Karola Szwalbe komendanta Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, obejmującej zasięgiem działania także teren powiatu radomskiego.

Lekarz i pielęgniarz będą dyżurować w nowej placówce codziennie, od godziny 20.00 do 8.00 rano. Ich zadaniem będzie udzielanie doraźnej pomocy. - Program jest w trakcie wdrażania. Ma odciążyć szpitalne oddziały ratunkowe od osób nietrzeźwych, które niejednokrotnie są bardzo uciążliwe dla pozostałych pacjentów. Oczywiście osoby będące pod wpływem alkoholu, a znajdujące się w ciężkim stanie zdrowotnym i wymagające specjalistycznej pomocy, nadal będą dowożone do szpitali – objaśniła wiceprezydent Anna Białkowska.

Fragment filmu z konferencji prasowej na naszym facebook

Z danych udostępnionych przez Radomski Szpital Specjalistyczny wynika, że dziennie na SOR trafia średnio trzech nietrzeźwych. Koszt zapewniania opieki takiemu pacjentowi wynosi 400 złotych. Rocznie daje to kwotę około 430 tysięcy złotych. Do tego dochodzą pieniądze, które na ten sam cel wydaje szpital na Józefowie. - Za znacznie mniejsze pieniądze możemy to samo zadanie wykonywać we współpracy z policją – uzasadniała Anna Białkowska. Obecnie miasto na utrzymanie izby zatrzymań wydaje 140 tysięcy złotych. Zatrudnienie personelu medycznego kosztować będzie budżet miasta dodatkowo 320 tysięcy. Mniejszymi kwotami program wesprą także władze powiatu radomskiego oraz samorządy gmin funkcjonujących na jego terenie.

Komendant miejski policji insp. Karol Szwalbe od początku wspierał inicjatywę samorządowców. – Opieka medyczna pozwoli zatrzymanym trzeźwieć w bezpiecznych warunkach – uzasadniał. Teraz zapewnił, że do pomieszczeń w izbie zatrzymań będą trafiały tylko te osoby, które zachowują się agresywnie i mogą być niebezpieczne dla innych oraz te, które ze względu na stan zdrowia są same narażone się niebezpieczeństwo.

Obecnie trwa proces podpisywanie umów z poszczególnymi samorządami.  Juz niedługo zostanie ogłoszony przetarg na wyposażenie pomieszczeń, placówki medycznej dla nietrzeźwych.

Fot: Adam Dziedzic