Aktualności

2016.11.05

RADOM: SĄ DOTACJE NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY

 

Październik kolejnym miesiącem spadku bezrobocia. O 552 osoby zmniejszyła się liczba osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu. Aż 366 spośród nich to radomianie, pozostali są mieszkańcami powiatu radomskiego. Aktualnie bez pracy pozostaje w sumie 26 103 osoby z czego w Radomiu 14 537 osób. W powiecie radomskim bez zatrudnienia jest  11 566 osób. Stopa bezrobocia (według GUS) we wrześniu wynosiła w Radomiu 16,4% a w powiecie radomskim 22,3%. Bezrobocie w kraju było na poziomie 8,3 % a na Mazowszu 7.4%.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu zaprasza osoby bezrobotne w wieku 30 lat i powyżej, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz osoby długotrwale bezrobotne w wieku 50 lat i więcej do składania wniosków o dotację na podjęcie działalności gospodarczej. 

Działanie jest realizowane w ramach projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom(I) współfinansowanym z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014, 2020.

Nabór wniosków trwa do 31.12.2016 roku lub do wyczerpania środków.

Dariusz Strzelec
PUP w Radomiu