Aktualności

2016.11.01

„Oswoić nieuniknione, przybliżyć nieznane. Obrzędowość i ceremoniał pogrzebowy na przestrzeni dziejów i kultur”


Muzeum im. Jacka Malczewskiego zorganizowowało wystawę pt. „Oswoić nieuniknione, przybliżyć nieznane. Obrzędowość i ceremoniał pogrzebowy na przestrzeni dziejów i kultur”. Celem wystawy  jest przybliżenie obrządku pogrzebowego, rytuałów związanych ze śmiercią, kulturowego aspektu postrzegania śmierci w wielu kulturach europejskich i pozaeuropejskich. Podjęty temat obliguje nas do zaprezentowania eksponatów związanych zarówno z archeologią jak i etnografią pozaeuropejską. 

Podstawowym założeniem wystawy jest pokazanie obrządku pogrzebowego, rytuałów związanych ze śmiercią, kulturowego aspektu postrzegania śmierci w wielu kulturach, nie tylko polskich ale na całym świecie. Przedstawiany okres rozpoczyna się w starożytności (Egipt, Grecja, Rzym), poprzez czasy średniowiecza (taniec śmierci), barok (portrety trumienne, Castrum Doloris),  aż po czasy współczesne. Pragnieniem twórców wystawy jest również pokazanie wielu aspektów śmierci w różnych kulturach świata (m.in. Meksyk, Ghana, Indie, Chiny, Afganistan, Izrael). Wystawa z założenia różnoraka pod względem artefaktów, interdyscyplinarna: od archeologii, przez historię i sztukę po wątki etnograficzne.

Celem wystawy jest przybliżenie zagadnienia śmierci jako integralnej i nieodzownej części życia każdego człowieka. Ekspozycja w szczególności trafiać ma do młodego widza, oswajając w jego świadomości nieuchronny proces przemijania i „odchodzenia”. Poprzez wielowątkowość i naznaczenie tła historycznego i odniesień literackich na przestrzeni pokazywanych epok oraz obyczajów innych kultur, w których temat śmierci jest niezwykle istotny, ważki  i różnorodnie celebrowany - wystawa ma również charakter edukacyjny. Zmiany kulturowe w Europie, które zauważalne są już dziś a w najbliższych latach będą postępować prowadzą do przenikania kultur pozaeuropejskich na grunt europejski. Skłania to autorów do podjęcia tematu przybliżenia uniwersalnej obrzędowości śmierci celebrowanej w „innych” kulturach.

Okres ekspozycyjny będzie obejmował czas od 4 listopada 2016 r. do końca kwietnia 2017 r. (6 miesięcy).