Aktualności

2016.10.31

RADOM: LESZEK FLISEK PREZYDENTEM…


Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu wybrało nowe władze Izby. Prezydentem został Leszek Flisek z firmy Terra BIS, długoletni członek OIBS i bliski współpracownik poprzedniego Prezydenta Kazimierza Klepaczewskiego (zmarł  w kwietniu br). Pan Kazimierz przez wiele lat pełnił tę społeczną funkcję z dużym pożytkiem dla branży skórzanej. Zastępcami nowego prezydenta zostali: dotychczasowy wiceprezydent OIBS Zbigniew Gregorczyk i Krzysztof Malinowski (GARBUT), sekretarzem zarządu - Bogusław Woźniak (IPS), skarbnikiem - Beata Żaczek (MAT-2). W skład zarządu weszli też: Waldemar Malinowski (Garbarnia Nadarzyn), Stanisław Kolasa (Kolskór) i Jerzy Plesiński (Garbarnia Plesiński). Prezydent Leszek Flisek podziękował za zaufanie i deklarował sumienne wywiązywanie się z zadań zawartych w uchwale Walnego Zgromadzenia OIBS.  

Ewa Figura dyrektor Zespołu Szkół Skórzano - Odzieżowych Stylizacji i Usług w Radomiu,  poruszyła podczas obrad sprawę braku naboru do szkoły uczniów skłonnych kształcić się w  zawodach związanych z branżą  skórzaną. Reaktywacja kierunków kształcenia zawodowego związanego ze skórą pozostaje więc bardzo ważnym zadaniem także dla nowego prezydenta i zarządu.
Po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd OIBS odbył pierwsze posiedzenie

Foto: Konrad Klepaczewski .