Aktualności

2016.10.31

Śpiewacy zawładnęli Biesiadą w Zwoleniu


Choć oficjalna nazwa dorocznego spotkania w Zwoleniu  uzdolnionych artystycznie  mieszkańców  gmin regionu radomskiego brzmi Biesiada Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych, 33 z kolei zawładnęli śpiewacy.  Wśród 71 uczestników,  wykonawców, było ich 57, w tym  9. dzieci. Gawędziarzy zgłosiło się sześciu ,  a  poetów tylko trzech.  Muzycy zostali raczej zaproszeni. Szefujący  jurorom od   33 lat  istnienia Biesiady, regionalista Adolf Krzemiński trochę nad tym ubolewa, gdyż  na  przykład zniknęły z ludowych opowieści mrożące krew w żyłach  tzw. strachy. W czasach   królowania,  nie tylko na wsi,  lamp naftowych i świec, były stałym  tematem  ludowych opowieści. Z drugiej strony,   Adolf Krzemiński był pod wrażeniem popularności pieśni ludowych, tych tradycyjnych, nie skażonych   tzw. nowoczesnością. Komisja oceniająca, którą tworzyli także etnograf, muzykolog dr Stefan Rosiński i Janina Tęcza, bardzo doświadczona  instruktor folkloru zwoleńskiego  DK,  przyznała  najlepszym śpiewakom 5. nagród  głównych. Otrzymały je panie: Stanisława Chołuj z Mierziączki, Barbarze Kietlińska z Gałek Rusinowskich, Wanda Krawiec ze Strykowic Górnych,  Marianna  Siwiec  z Gałek Rusinowskich i Jadwidze Skoczylas z Mierziączki.  Nagrody  pieniężne    wyśpiewały też : Krystyna Ciesielska z Brogowa, Danuta Gawęda z Wysokiej, Marianna Janaczek z Łaguszowa, Stanisława Furmanek z Poręby, Alina Maciejczak z Jasieńca Iłżeckiego, Jadwiga Nowak z Ostałówka, Wanda Wasilewska z Przystałowic i Helena Wyrwińska z Korzyc i  Ewa  Jastrzębska z Chomentowa, a wyrecytowała   poetka Zofia Kucharska z Kozienic. Zostały też nagrodzone dwie pozostałe poetki – Zofia Jurkowska i Irena Goździkowska.

Tym razem  Biesiadę urozmaicili tradycyjną muzyką, także  oberkami i poleczkami: Jan Kmita z Przystałowic Małych, Zdzisław Kwapiński z Radomia, Tadeusz Sałbut i Stanisław Podsiadły ze  Zwolenia oraz Janina Urbanek z Przyłęka. Wyróżnieni gawędziarze to: Kazimiera Lewikowska ze Strykowic Górnych,  Zuzanna Matyjasek z Boisk, Marianna Bańkowska z Huty, Anna Kucfir z Pawłowa , Anna Wojtera z Huty i Natalia Przepiórka z Grabowa nad Wisłą.

Nie można pominąć dziewięciorga  dzieci, które  zachęcone przez rodziców, choć najczęściej dziadków, przekazują melodie ludowe najmłodszemu pokoleniu. Są to:  Adam Kaczmarski, Nikola Kosiór, Amelia Kwiatkowska, Weronika Pianka, Damian Wdowski i Matylda Wolszczak (wszyscy ze Zwolenia), Julia Siewierska z Boisk, Maja Ozdoba z Tymienicy Nowej i Klaudia Widerska z Tymienicy Starej.

Pieśniarzy ludowych spotkać można w każdej gminie regionu radomskiego . Poza wymienionymi, wyróżnieni zostali: Władysław Gawęda z Wysokiej, Krystyna Krajewska  i Jadwiga Maciejewska z  Łaguszowa, Jolanta Stachowicz z Mirowa Starego, Władysława Janas i Halina Majcher z Sadkowic, Elżbieta Adamus z Korzyc, Jadwiga Baryłka ze Zwolenia, Joanna Krupa z Chlewisk, Henryka Chęcińska z Woli Lipienieckiej, Renata Czubak  i  Lucyna Gawor z Orońska,  Jadwiga Czupryn z Chomentowa Sochy, Marianna Kowalik z Chlewisk, Bogumiła Minda  i Helena Motyka z Gąsaw  Rządowych, Teodora Turek z Załawia, Henryka Zielonka z Broniowa, Elżbieta Bodo z Woli Lipienieckiej, Barbara Janik z Broniowa, Krystyna Kołtun z Sudnowa, Stanisława Baran i Anna Kuc z  Czarnolasu, Elżbieta Madejska i Elżbieta Szczepanek z Mszadli Nowej, Wacława Olszewska z Majdowa, Maria Pietras i Janina Parszewska z Sadku, Anna Stachowicz z Mirowa Starego, Daniela Szymańska z Tymienicy Nowej, Danuta Woźniak ze Zdziechowa, Joanna Sotowska z Siekierki Nowej, Marianna Cieślak z Przystałowic Małych i Barbara Frankiewicz  z  Chlewisk.

Przyznanie tak wielu  nagród pieniężnych i rzeczowych  było możliwe dzięki zaangażowaniu wielu instytucji, organizacji i osób. Największego   wsparcia  finansowego udzielił Samorząd Województwa Mazowieckiego, ale także   Starosta Powiatu Zwoleńskiego, Burmistrz Zwolenia, Dom Kultury w Zwoleniu, Towarzystwo Miłośników  Miasta Zwolenia,  Muzeum Wsi Radomskiej, Wójt Gminy Solec nad Wisłą, Forum Młodych  Ludowców w Zwoleniu. Dołożyli się:    eurodeputowany Zbigniew Kuźmiuk, przewodnicząca Sejmiku  Mazowieckiego Bożenna Pacholczak, radny  tegoż sejmiku Zbigniew Gołąbek i chyba także inni.

Niemniej cenne było zaangażowanie bezpośrednie wielu  osób z  Samorządu Województwa Mazowieckiego i jego placówek terenowych , Domu  Kultury w Zwoleniu,  Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego  Zwoleniu  Towarzystwa  Miłośników Miasta Zwolenia, Zespołu  Ludowego Gotardowie i innych placówek kultury.  Ich szefowie, w tym Bożenna Pacholczak przewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego , Waldemar Urbański  starosta zwoleński,  Bogusława Jaworska  burmistrz Zwolenia,  Ilona Jaroszek dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Wacław Kuś prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Zwolenia, Janina Tęcza z zespołu ,,Gotardowie”, nie wspominając  o dyrektor DK Natalii  Annie Wieczerzyńskiej,  jako pani gospodarz, odpowiedzialnej za całość, w tym postrzeganie XXXIII  Biesiady Śpiewaków, Gawędziarzy i Poetów  w całym radomskim regionie. A jest ono bardzo pozytywne.

Oceniający  napisali w protokóle końcowym zwróciło uwagę na ,,wysoki poziom wykonawców, zróżnicowany repertuar we wszystkich kategoriach, jak również trafność wyboru zarówno tematyki, zakresu, charakteru, jak i sposobu realizacji imprezy…Biesiada jest unikatowym wydarzeniem, które kultywuje nasze polskie  tradycje narodowe, umacniając tożsamość wśród wielu krajów Unii Europejskiej – podkreślili jurorzy.

O  XXXIII Biesiadzie Gawędziarzy, Poetów  i Śpiewaków w Zwoleniu  także w papierowym i elektronicznym(pdf) wydaniu  nr 113 Tygodnika Radomskiego w Gminach i Powiatach. (M.K.)