Aktualności

2016.10.30

Nie robię łaski, noszę odblaski

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu była kolejną  placówką oświatową ziemi radomskiej, którą odwiedzili czołowi przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, WORD Radom, samorządowcy i strażacy w ramach akcji ,,Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. Dlaczego ją? Dlatego, że wyróżnia się na Mazowszu nie od dziś w inicjatywach  pod nazwą ,, Bezpieczna droga do szkoły”. Od 1 września  szkoła zlokalizowana przy ul. Ludowej  realizowała wielowątkowe przedsięwzięcie   w ramach   programu ,,Bezpieczna droga do szkoły” pod hasłem ,,Zwolnij! Idę do szkoły”     

Na  Mazowszu przedsięwzięcie  ,,Bezpieczna droga do szkoły”  prowadzone  jest  15 lat ,  obecnie  upowszechniane  pod hasłem…. ,,Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny’ ”. Zainaugurował ją osobiście Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego   Wyszogrodzie. Informacje o zagrożeniach, w tym dane o liczbie wypadków drogowych z udziałem dzieci (193  w 2015 roku), które przytaczał, udostępniają na spotkaniach także inni przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i WORD. Podczas spotkania z dziennikarzami w warszawskim WORD przy ul. Odlewniczej czynili to: Waldemar Kuliński – dyrektor Urzędu Marszałkowskiego, Krzysztof Łaptaszyński z-ca dyr. Departamentu Organizacji ds. Bezpieczeństwa Publicznego, dyrektor warszawskiego WORD, Dariusz  Szczygielski oraz radomskiego WORD Dariusz Piątek. Na spotkaniu w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu, w Wolanowie i Zwoleniu - także Rafał Rajkowski radny sejmiku i Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego. Przypominali młodzieży, że jesień i zima, to najgorszy okres dla pieszych i rowerzystów na drogach publicznych. Szybko zapadający zmrok, słoty i mgły przyczyniają się do zwiększania liczby wypadków z ich udziałem (193 w 2015 roku). Niestety, nie zawsze winowajcami są kierowcy. Wychodząc na drogę o zmierzchu lub wczesnym rankiem, zapominamy o prostej zasadzie – żeby być bezpiecznym, trzeba być widocznym. Ludzie przekazujący uczniom zasady bezpieczeństwa na drogach, w tym samorządowcy, specjaliści z WORD, policyjnej drogówki , nauczyciele i wychowawcy, przekazują wiedzę na ten temat kolejnym rocznikom uczniów już od 15 lat. Czynią  to ciekawie, coraz lepiej. Na przykład w różnorodnej formie zabawy.  Przykładem godnym naśladowania jest właśnie PSP im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu edukująca  przy współudziale także rodziców ponad trzystu uczniów.

Zaproszeni goście, po krótkim ich powitaniu przez  dyrektor szkoły Elżbietę Wargacką, podczas ponad dwugodzinnego spotkania raczej słuchali informacji o odnoszonych sukcesach w akcji, prowadzonej w tym roku pod nazwą ,,Bezpieczna droga do szkoły - 2016”, z dodanym hasłem szczegółowym : ,,Zwolnij! Idę do szkoły”. Od września, a więc w półtora miesiąca, poprzez umiejętną edukację, rywalizację i zabawę, pod nadzorem wychowawczym nauczycielek: Ewy Borowieckiej, Agaty Dmuchowskiej, Wioletty Korzeniowskiej, Anny Plewickiej, Urszuli Polak, Urszuli Pomarańskiej i Bożeny Tatak, zrobiły bardzo dużo, także w zalecanej przez specjalistów odblaskowej widoczności. Oczywiście, że nie same, w stałym współdziałaniu, współpracy z dyrektorką szkoły, wychowawcami klas, rodzicami,  funkcjonariuszami policji oraz strażakami PSP. Dzięki żaden z uczniów nie doznał szwanku na drodze do szkoły i ze szkoły.

Bardzo ciekawą formą, angażującą uczniów  były konkursy. W adresowanym do przedszkolaków pt. ,,Do szkoły z Agatką”, konkursowe  wyróżnienia otrzymali: Liliana Rurarz i Seweryn Surma z oddziału 0a, Igor Borkowski, Tomasz Rzeczkowski i Mateusz Korzeniowski (0b),Anna Szarpak i Aleksander Czachorski (0c), Paulina Byzdra i Kacper Domański (0d) oraz Piotr Pyciarz i Dawid Lis (0e)   ,,Jestem widoczny na drodze, noszę odblaski” – udowadniali  pierwszoklasiści. Najlepsze   były dziewczynki: 1.Angelika Włodarska z klasy 1a. 2.Nadia Putowska z 1b. 3. Amelia Rucińska z 1a i Weronika Pokarowska z 1a (wyróżnienie). Konkurs plastyczny pn. ,,Bądź bezpieczny na drodze, zakładaj odblaski” był skierowany do uczniów oddziału specjalnego. Wyróżnieni zostali: Klaudia Świgoń, Jakub Piekarz, Damian Kustra, Marek Siwiec i Mateusz  Bdzikot. Nagrodę otrzymała również  cały oddział. Konkurs fotograficzny: ,,Nie robię łaski, noszę odblaski”, w tym konkursie  adresowanym do uczniów klas 5., najlepiej ocenione zostały zdjęcia wykonane przez: 1. Annę Gniadkowską (5a). 2. Arkadiusza Gajowiaka (5a) i Łukasza Fijoła (wyróżnienie, 5d).,,Chodzić każdy umie, ale czy bezpiecznie?” Na ten konkurs z pytajnikiem, najlepiej odpowiedziała Iga Soczyńska z klasy 4d, drugie miejsce wywalczyła Zuzanna Mamcarz z kl. 4b, trzecie Dawid Smutniak – kl., 4c, a wyróżnienia – Filip Gregorczyk i Karol Wilk – obaj z klasy 4d.

Interesujący był konkurs literackim pt. ,,Drogowe przepisy umiesz, z mamą i tatą o bezpieczeństwie rymujesz”. Najlepiej wyszła rymowanka Bartoszowi Molendowskiemu z 3a z mamą Iloną, Patrykowi  Musze z  3f z  tatą Mariuszem, Natalii Potucha z 3c z tatą Pawłem, Erykowi Gunia z 3c z mama Iwoną, Szymonowi Kolakowi z mamą Moniką i Julii Jakubik z klasy 3a z bratem Mateuszem. Konkurs literacki w wydaniu sześcioklasistów  przybrał formę listu  zawierającego  przestrogę, pisanego do młodszego kolegi, który  zaczął jeździć  na rowerze. Bardziej przekonujących argumentów użyły dziewczyny: Julia Hajduk  z 6a, Wiktoria Puchniarz z 6b i Julia Kozieł z 6c. Wyróżnienie przypadło Bartoszowi Figurskiemu z klasy 6d. Uczniowie klasy 2.  uczestniczyli w konkursie pt. ,,Najbezpieczniejsze  miejsce dla pieszych”. Prymusem został Igor Jaśkiewicz z klasy 2b. Druga była Natalka Janas z 2c, a trzecia Maria Serafin z 2e. Wyróżnienia otrzymali: Magdalena Dziadosz z 2b,  Julia Kaczmarska z 2b, Lena Janicka z 2a, Mikołaj Pogorzelski z 2f, Jakub Kozieł z klasy 2h, Dawid  Traczyk z 2a i Jakub Markowski z 2d. Nagrody stały się też udziałem uczniów, którzy prawidłowo rozwiązali zadania konkursowe zamieszczone w szkolnych gazetkach - ,,Piechurek” i ,,Dwa kółka”: Mikołaj Rola z oddziału 0c, Lena Janicka z klasy IIa, FiIip Sałbut z IIh, Wiktoria Petniak z IIIa, Agnieszka Sowińska  z IVa i Kacper Grabowski z Va.

Cenne nagrody w postaci elementów odblaskowych wręczane przez Rafała Rajkowskiego w jednej osobie radnego sejmiku i Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz  dyrektora WORD Dariusza Piątka trafiły do wszystkich  uczniów klas  pierwszych i drugich.

Dzięki obfitości nagród i odblasków, na brak zajęcia nie narzekali goście, gratulując raz po raz uczniom i nauczycielom oraz  prowadząc wcale niełatwy dialog z hałaśliwą dziecięcą widownią zapełniającą szkolną salę gimnastyczną. Oczywiście także oklaskiwali  popisy uczniowskich zespołów  taneczno – rytmicznych i chórów. Czynili to m.in. wymienieni już panowie  z Urzędu Marszałkowskiego i WORD Radom oraz  przewodniczący RP Edward Rybak, sekretarz powiatu Edyta Sulima i Mirosław Solecki ze  starostwa , burmistrz Zwolenia Bogusława Jaworska, przew. RM Paweł Sobieszek, z-ca burmistrza Włodzimierz Kabus,  Komendant Powiatowy Policji Jarosław Popczyński i kier. referatu ruchu drogowego Waldemar Kucharczyk, Ewa Kulińska dyr.  M-G BP, Anna N. Wieczerzyńska - -dyr. DK, Ewa Nowakowska – przew. Społecznej Rady  Programowej DK, Zofia Ziomkiewicz – przew. Stowarzyszenia na rzecz  Pomocy Rodzinie i Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych,  Jacek Małysa – kierownik wydawnictwa ,,Nowa Era” oraz  przedstawiciele  mediów skrzyknięci przez ich bratnią duszę Marcina Dąbrowskiego  - specjalistę BRD w radomskim WORD..  Na zakończenie podziękowania zaproszonym gościom wręczyła dyrektor uhonorowanej szkoły  Elżbieta Wargacka. Było  bardzo fajnie!  Tekst także  w wydaniu elektronicznym (pdf) i papierowym Tygodnika Radomskiego.

Mieczysław Kaca