Aktualności

2016.10.04

Akademia Onkologiczna RCO Spotkanie dla lekarzy

60-ciu lekarzy wzięło udział w drugiej edycji Akademii Onkologicznej w  Radomskim Centrum Onkologii. Odbyło się TU  bezpłatne  spotkanie dla lekarzy.

Specjaliści z różnych dziedzin medycyny oraz lekarze podstawowej opieki zdrowotnej wysłuchali wykładów na temat leczenia bólu w chorobach nowotworowych i  komunikacji lekarza z pacjentem. Dyrektor medyczny Radomskiego Centrum Onkologii  prof. Tadeusz Pieńkowski przedstawił  możliwości terapeutyczne Radomskiego Centrum Onkologii.  Następnie dr Aleksandra Ciałkowska-Rysz – Prezes  Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej objaśniała  czym jest ból nowotworowy i jak pomagać pacjentom, którzy cierpią na bóle nowotworowe.

Dużym  zainteresowaniem cieszył się również wykład  dr  Marioli Kosowicz, która jest kierownikiem Przychodni Psychoonkologii  w Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie. Dotyczył on komunikacji lekarza z pacjentem. Pani doktor  informowała, jak  należy rozmawiać z chorym, oswajać jego lęk i wzbudzać zaufanie.

Lekarze biorący  udział  w drugiej edycji  Akademii Onkologicznej RCO przyjechali głównie z Radomia i okolic: Zwolenia, Warki, Wieniawy, Białobrzegów, Szydłowca, Jedlińska,  Wsoli.

Pytani o zagadnienia na kolejne edycje Akademii Onkologicznej RCO wspominali głównie o potrzebie kształcenia w temacie radioterapii i  brachyterapii.

Po oficjalnej części wykładowej  trwały rozmowy indywidualne w kuluarach.