Aktualności

2016.09.16

Dożynki Powiatu Grójeckiego


Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Lewiczynie od lat jest miejscem obchodów święta plonów Ziemi Grójeckiej i tradycyjnie Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Nowomiejskiej wita wchodzących na scenę starostów dożynek słowami: „Przynosimy plon w gospodarza dom. Żeby dobrze plonowało, po sto korcy z kopy dało”.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji rolników, koncelebrowana przez Jego Eminencję ks. kardynała Kazimierza Nycza, podczas której poświęcone zostały dożynkowe wieńce i bochen chleba. Po jej zakończeniu nastąpiło przekazanie przez starostów tegorocznych dożynek: małżonków Annę i Pawła Puncewiczów, poświęconego chleba na ręce starosty powiatu grójeckiego, Marka Ścisłowskiego.

- Gospodarzu, przyjmij od nas ten chleb upieczony z naszych zbóż. Uszanuj go i dziel tak, aby wszystkim nigdy nie zabrakło – powiedział Paweł Kuncewicz.

Wśród przybyłych gości na uroczystościach dożynkowych byli m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Leszek Przybytniak radny Sejmiku Woj. Mazowieckiego, wicewojewoda Artur Standowicz, posłowie Robert Mordak i Marek Suski, duchowni na czele kardynałem Kazimierzem Nyczem, wójtowie wszystkich gmin powiatu, przedstawiciele samorządów i wielu instytucji współpracujących z władzami powiatu i wspomagający rolników w ich codziennej pracy.

- Dzisiejsze spotkanie, podczas którego zanosimy dziękczynienie do Boga za tegoroczne zbiory po raz kolejny potwierdza, że dla nas Polaków tradycja stanowi niezwykle istotną część życia. Wciąż nas tworzy, umacniając naród w wartościach, które wyznawały i którymi żyły pokolenia naszych przodków – powiedział starosta Ścisłowski. - Pragnę z całego serca podziękować wszystkim rolnikom i ich bliskim. Jestem dumny, że kultywujecie wspaniałą wielowiekową tradycję tego rejonu. To właśnie w rolniczych rodzinach nie zanikają wartości patriotyzmu, ciężkiej pracy, wiary, dzięki którym trwamy jako naród. W dożynkowym obrzędzie doceniamy ogromną wartość rolniczego trudu. Każdy rok w rolnictwie jest inny, ale każdy wymaga ciężkiej pracy, nieustannej troski i zapobiegliwości, by ziemia wydała jak najlepsze plony.

Uroczystości dożynkowe w Lewiczynie charakteryzują się dbałością o tradycyjne wartości, toteż nic dziwnego, że i na estradzie dominującą rolę spełnia na nich od wielu lat, jak sam o sobie mówi, „nizinny góral” Stanisław Hubert Jaskułka, a wśród wykonawców znajdują się Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Nowomiejskiej z Nowego Miasta, Zespół Pieśni i Tańca Szkoły Głównej Handlowej i Fletnia Pana. Tradycyjne wartości można było również poznać smakując regionalne potrawy przygotowane na licznych stoiskach gmin i Kół Gospodyń Wiejskich. Poddane one zostały zresztą surowej ocenie komisji konkursowych, które oceniały wieńce, wystrój stoisk i smak potraw. O tym, że wszystko było smaczne najlepiej świadczyły „kilometrowe” kolejki przy stoiskach i objadający się smakołykami goście.

W konkursie na „Najładniejsze stoisko” I miejsce zajęła Gmina Goszczyn, II - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, III - Gmina Belsk Duży, Stowarzyszenie „Aktywni Kulturalnie” ze Starej Wsi.

Najlepszą potrawą regionalną okazał się za schab w cieście piwnym z jabłkami, nalewkę malinową i szarlotkę z antonówki przygotowany przez Gminę Grójec, drugie miejsce zajął Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Mieście (za pierogi, szarlotkę oraz przetwory warzywne i owocowe), trzecie przypadło Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu (za chłodnik litewski, powidła jabłkowe, ciasto lane z malinami).

Konkurs na „Najładniejszy wieniec dożynkowy” odbywał się w 2 kategoriach: wieniec tradycyjny i  nowoczesny. Tradycyjny wykonany przez  wieś Kaplin, Parafia św. Floriana w Mogielnicy, zdobył najwyższe laury. Pozostałe miejsca zajęli: Parafia Rzymskokatolicka św. Trójcy w Belsku Dużym oraz  wieś Piekarty Gmina Goszczyn. Natomiast w kategorii wieniec nowoczesny pierwsze miejsce przypadło wsi Osiny, Parafia Boglewice, drugie - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

 

Jacek Lombarski


Sponsorem relacji z Dożynek Powiatu Grójeckiego jest LESZEK PRZYBYTNIAK, radny Sejmiku Woj. Mazowieckiego