Aktualności

2016.09.11

OD 50 LAT RADPEC DOSTARCZA CIEPŁO RADOMIANOM.

W piątek w Teatrze Powszechnym w Radomiu był miejscem Jubileuszu 50 – lecia Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyko Cieplnej. Galową imprezę prowadziła Małgorzata Szelewicka, dawniej bardzo popularna prezenterka TVP. Uczestnicy jubileuszowego spotkania obejrzeli film dokumentalny obrazujący wielkie przeobrażenia jakie dokonały się w radomskim ciepłownictwie na przestrzeni półwiecza.

Gościem honorowym jubileuszu był przybyły na uroczystość wraz z małżonką Ryszard Skarbek, pierwszy dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Radomiu, które po utworzeniu województwa radomskiego stało się firmą regionalną. Po zmianach ustrojowych i własnościowych w Polsce przyjęło nazwę Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i tak jest do dzisiaj. Otóż Ryszard Skarbek, z czasem wysoko awansował. Jako ekspert ONZ przebywał w kilkunastu państwach. Wyraził przekonanie, że tak oddanych pracy uzdolnionych monterów, nie spotkał w nigdzie na świecie. Niezmiernie ofiarna była cała załoga. Przytoczył fakt, jaki zaistniał w ,,zimę stulecia’’, która zaatakowała niespodziewanie w Sylwestra i sparaliżował cały kraj.. Węgla zabrakło nie tylko w kotłowniach, lecz i składach kopalni transportujących go koleją do Radomia. Ekipy zaopatrzeniowców, w tym panie, udały się do GS-ów i mieszkańcy wsi furmankami dowieźli węgiel do Radomia, ratując sytuację..
W tamtych latach , pierwszym zadaniem chroniącym środowisko , trwającym kilkanaście lat, była likwidacja zatruwających powietrze lokalnych kotłowni w śródmieściu Radomia oraz zapewnienie ogrzewania i jako takiego bezpieczeństwa ciepłowniczego nowo powstających osiedli mieszkaniowych.

Krzysztof Zborowski, prezes zarządu RADPEC SA skoncentrował swoje wystąpienie na wyzwaniach stojących przed firmą, mimo że pod względem nowoczesności i jakości usługi należy do ścisłej czołówki krajowej. Poinformował, że przedsiębiorstwo przygotowało 3 warianty rozwoju firmy, które mają dostosować funkcjonowanie RADPEC i sieci przesyłowej do współczesnych wymogów, w tym unijnych i światowych, wynikających m.in.z zapobiegania skutkom globalnego ocieplenia. Dostarczane ciepło musi być niezawodne i gwarantować bezpieczeństwo mieszkańcom Radomia, jego odbiorcom..
Za to, co wyspecjalizowana kadra fachowców już uczyniła dla miasta i Województwa Mazowieckiego, RADPEC SA został wyróżniony Medalem Pamiątkowym PRO MASOVIA, przyznanym przez Sejmik Województwa Mazowieckiego i Marszałka Województwa Adama Struzika. Medal prezesowi Krzysztofowi Zborowskiemu wręczyli Bożenna Pacholczak wiceprzewodnicząca tegoż sejmiku i członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski. Zasłużeni ciepłownicy zostali wyróżnieni i odznaczeniami resortowymi. I zakładowymi. Prezydent Radomia Radosław Witkowski uhonorował szczególnym medalem Ryszarda Skarbka, a przyznanymi dyplomami grupę pracowników zasłużonych dla Radomia.. Przy okazji gratulował pracownikom RADPEC wielkich osiągnięć. Wyraził jednocześnie przekonanie, że ludzie ambitni nie zadowalają się tym, czego już dokonali, a takim wielkim dokonanie była rewolucja techniczna i technologiczna, także wielkie zmiany, jakie nastąpiły w śródmieściu Radomia i osiedlach, łącznie z Prędocinkiem. Pojawiły się jednak nowe wyzwania... i znowu przyjdzie zdobywać Himalaje. Na te wielkie wyzwania trzeba będzie odpowiedzieć niedługo. – Jesteśmy członkami Unii Europejskiej. A szlachectwo zobowiązuje do dokonywania dalszych zmian rewolucyjnych, polepszających standardy życia mieszkańców Radomia – podkreślił prezydent Witkowski.

Bryg. Paweł Frysztak, komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, podziękował kierownictwu za zgodną, wieloletnia współpracę. Wynika ona także z tego, że dwie jednostki pożarnicze sąsiadują z ciepłowniami.
W części artystycznej ujmujący autorski recital pod tytułem Recital ,,Piaf i inne" zaprezentowała Katarzyna Jamróz, zwierzając się, że przed laty debiutowała na scenie Teatru Powszechnego w Radomiu. (MK)

Fotorelacja na naszym facebooku  facebook.