Aktualności

2016.09.05

Debata o przyszłości systemu emerytalnego

 

Radomski oddział ZUS organizuje debatę ekspercką, w której autorytety miejscowego środowiska naukowego ocenią stan oraz perspektywy polskiego systemu emerytalnego.

„Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności” to hasło, pod którym odbywa się przegląd polskiego systemu emerytalnego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przy udziale m.in. Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej (EUST), podejmuje dialog z przedstawicielami mieszkańców naszego regionu. Debata, która odbędzie się 9 września w siedzibie uczelni, pomoże wyznaczyć kierunek, w którym powinny zmierzać zmiany polskiego porządku prawnego w zakresie zabezpieczenia społecznego. W charakterze prelegentów wystąpią m.in. dr Maria Pierzchalska (EUST), prof. dr hab. Adam Kurzynowski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, EUST), dr Krzysztof Orzechowski (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – UTH) oraz prof. dr hab.  Kazimierz Ortyński (UTH).

- Naszym celem jest ocena obowiązujących obecnie w systemie emerytalnym rozwiązań, z uwzględnieniem reform, które weszły w życie w 2011 r. i 2013 r. Rozwiązania te oceniać będziemy szczególnie przez pryzmat zachodzących zmian demograficznych, ewolucji rynku pracy i migracji międzynarodowej – wyjaśnia prof. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

- Chcemy wysłuchać głosu przedstawicieli wielu różnych grup społecznych, poznać ich opinię i argumenty. System emerytalny dotyka każdego z nas, wymaga więc jak najszerszych konsultacji – dodaje Andrzej Januszewicz, Dyrektor Oddziału ZUS w Radomiu.

Radomskie przedsięwzięcie jest jedną z 22 debat, które ZUS organizuje w okresie od czerwca do września 2016 r. Wszystkie one poruszać będą określone aspekty obecnego kształtu i wyzwań dla polskiego systemu emerytalnego. Wnioski, które wyłonią się z przeprowadzonych konsultacji społecznych, zostaną ujęte w tzw. „Zielonej księdze systemu emerytalnego”, której finalna wersja zostanie przekazana w październiku Radzie Ministrów.

Piotr Olewiński

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego