Aktualności

2016.09.01

Pierwszy egzamin na prawo jazdy kat AM w Zwoleniu

 Jak zapowiadaliśmy, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu  zorganizował  31 sierpnia  w ośrodku zamiejscowym WORD  w Zwoleniu, mającym siedzibę  w Zespole Szkół  Rolniczo  - Technicznych wyjazdowy  egzamin na prawo jazdy kategorii  AM.

Do sprawdzianu zgłosiło się sześciu nastolatków w wieku 14 - 15 lat. Przyglądaliśmy się przebiegowi egzaminu praktycznego. Jako pierwszy przystąpił do  niego 14 - letni  Dawid Kupis. Wsiadł  na skuter w pełnym ekwipunku  przygotowanego dla kierowcy  jednośladów i ruszył  w  oznakowane uliczki  placu manewrowego. Za nim egzaminator  obserwujący  jego jazdę z przedniego  siedzenia małolitrażowego samochodu oznakowanego napisami WORD i L. Wrócili   i po zdjęciu kasku, na  twarzy Dawida  pojawił się uśmiech.  Można się było domyśleć, że poszło mu nieźle. Potwierdził to skinieniem głowy, po wyjściu z biura komisji egzaminacyjnej zwierzył się, że po zapaleniu silnika, trema minęła…

Po Dawidzie,  pojawiła się przy skuterze   o rok  od niego starsza Edyta Petniak. Długo przysłuchiwała   się  objaśnieniom  pani instruktorki i ruszyła.  Jednak szybki wróciła. Okazało się, że  na placu manewrowym  przekroczyła  oznakowana  linię ciągłą i czeka ją kolejny egzamin. Oboje  posiadają własne skutery.

Zorganizowany w środę, 31 sierpnia przez WORD  Radom  egzamin wyjazdowy był pierwszym  w radomskim regionie. Obecny w Zwoleniu, Dariusz Piątek dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu  Drogowego  w Radomiu przypomniał, że zadaniem WORD  jest również popularyzowanie bezpiecznych zachowań na drodze dzieci i młodzieży szkolnej. Od  kilku miesięcy przekonują samorządy do współpracy w zakresie wyjazdowych egzaminów. Ma to ułatwić młodzieży zdobycie uprawnień a jednocześnie przekonywać środowiska lokalne i rodziców do większej odpowiedzialności. Kupowane bardzo często quady czy skutery, jako na przykład prezenty komunijne, a następnie używanie ich przez dzieci młodsze (poniżej 14. roku życia, nie  posiadających uprawnień)  jest naruszeniem przepisów prawnych.  W WORD Radom i jego oddziałach terenowych,  dotychczas do egzaminu  przystąpiło  około  250  młodych ludzi,  a  w środowisku  nastolatków posiadaczy: motorowerów, skuterów i tzw. lekkich dwu śladów w rodzaju quadów jest znacznie więcej. Na początek  wybrali powiat Zwoleń dlatego, że miejscowe samorządy i szkoły wyróżniają  się w subregionie radomskim w popularyzacji i wprowadzaniu bezpiecznych  zasad  w   ruchu drogowego. Jako przykłady godne naśladowania, wymienili  gminy -  Przyłęk i  Zwoleń. Poparcie dla inicjatywy potwierdził  Rafał Rajkowski  Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Przypomnijmy, że 19 stycznia 2013 roku karta motorowerowa została zastąpiona prawem jazdy kategorii AM. Jeszcze przed wejściem w życie tych przepisów, specjaliści od bezpieczeństwa w ruchu drogowym zwracali uwagę na zagrożenia związane z trudnością zdobycia przez młodych ludzi uprawnień do kierowania motorowerem. Argumentowali, że zwiększy się liczba osób, które poruszają się po drogach bez znajomości przepisów prawa, jednocześnie je łamiąc. Głównym powodem takiego stanu rzeczy są koszty szkolenia i egzaminu państwowego. Innym problemem jest przysłowiowe "przymykanie oka" przez rodziców, kupujących popularne skutery a jednocześnie nie wymagających od młodzieży zdobycia uprawnień.  O tego rodzaju faktach i przykrych zdarzeniach informowali też,   przestrzegali: Krzysztof Bielecki  z –ca naczelnika  Wydziału Ruchu Drogowego  i Wojewódzkiej Komendy Policji w Radomiu, Andrzej Lewicki z biura prasowego KW PP  w Radomiu,  Leszek Derlatka zastępca  komendanta  Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu  i Marcin Dąbrowski inspektor WORD w Radomiu.

Faktem jest ,  że egzamin na prawo jazdy kategorii AM  jest płatny. Wymaga się od egzaminowanego  zaświadczenia lekarskiego i odbycia kursu, kończonego  egzaminem teoretycznym, a po  zaliczeniu go wynikiem pozytywnym – egzaminem  praktycznym. Część teoretyczna egzaminu kosztuje 30 złotych, a część praktyczna – 140 złotych. (M.K.)