Aktualności

2016.08.28

Komunikat prasowy: Strefa Płatnego Parkowania w Radomiu zwolnienia z opłat

 

Sojusz Lewicy Demokratycznej w Radomiu rozpoczął konsultacje z mieszkańcami Strefy Płatnego Parkowania w Radomiu. Celem rozmów jest ewentualna zmiana uchwały Rady Miejskiej w Radomiu i znaczne obniżenie stawek dla mieszkańców strefy lub nawet zwolnienie ich z opłaty abonamentowej.

Wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania miało na celu zwiększenie dostępności miejsc postojowych na drogach publicznych. Ich liczba w gęsto zabudowanym śródmieściu jest ograniczona. O ile mieszkańcy kamienic nie mają problemu z parkowaniem, ustawiając swoje samochody na ogół wewnątrz posesji na podwórkach, to mieszkańcy bloków (m.in. przy ulicach Niedziałkowskiego, Curie – Skłodowskiej, Słowackiego) są w dużo trudniejszej sytuacji. Przed każdym blokiem znajduje się na ogół tylko kilka miejsc parkingowych, natomiast samych mieszkań jest około osiemdziesięciu. Mieszkańcy muszą więc parkować swoje samochody na płatnych parkingach przy własnych mieszkaniach.

Regulamin strefy pozwala mieszkańcom na wykupienie abonamentu w kwocie 50 zł za okres półroczny, czyli 100 zł za rok. Z kolei na przykład w Warszawie kwota abonamentu rocznego dla mieszkańca wynosi tylko 30 zł.

Zdaniem Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Radomiu, wysokość stawek abonamentowych musi ulec zmianie. Nie można bowiem karać mieszkańców śródmieścia za miejsce ich zamieszkania. Zwłaszcza, że wpływy do budżetu miasta z tytułu opłat abonamentowych za parkowanie wynoszą około 28 – 30 tysięcy złotych rocznie, co w skali całego budżetu nie ma na niego większego wpływu. Miasto ma być przyjazne dla swoich mieszkańców, a nie łupić ich na każdym kroku.

SLD rozpoczęło rozmowy z mieszkańcami strefy, aby znaleźć kompromis zmian na tyle sensowny, aby również nie powodował on ewentualnych nadużyć.

Kolejnym krokiem będą rozmowy z małymi przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w strefie, którym należałoby ułatwić dostawę towaru własnym środkiem transportu, bez ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu krótkiego czasu parkowania przy miejscu prowadzonej działalności handlowej bądź usługowej.

Podobne konsultacje społeczne związane z funkcjonowanie miasta, z działaniami prospołecznymi będą w ciągu najbliższych miesięcy kontynuowane przez radomskie SLD. W ten sposób SLD chce konsultować swoją wizję nowoczesnego i przyjaznego Radomia z jego mieszkańcami. /rk/