Aktualności

2016.07.05

150 lat Szkoły Średniej w Solcu nad Wisłą

 

Niewiele jest w Polsce szkół  o tak bogatych tradycjach  nauczania i patriotyzmu.  Szkoła średnia w Solcu nad Wisłą została powołana do życia przez władz carskie  z innym zamiarem. Po upadku powstania styczniowego, władze carskie usunęły z soleckiego klasztoru zakonników pomagających powstańcom, przejęły jego zabudowania i w 1866 roku utworzyły Soleckie Kursy Pedagogiczne z zamiarem kształcenia nauczycieli pomocnych w rusyfikacji ziem polskich. W 1872 roku przemianowały kursy na Państwowe Seminarium Nauczycielskie. Z czasem zadomowił się w nim duch patriotyzmu w co zaangażowani byli zarówno nauczyciele, jak i uczniowie. Dowiodły tego wydarzenia 1905 roku, a następnie z okresu I wojny światowej . Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Seminarium Nauczycielskie  w Solcu kształciło kadrę oświatową, która podczas okupacji hitlerowskiej dala wiele dowodów patriotyzmu. Podobnie było po zakończeniu wojny. Jednak kształcenie nauczycieli przez  wiele ośrodków w kraju, w tym  wyższe uczelnie, spowodowało, że średnia  szkoła solecka znalazła się w bardzo trudnej, krytycznej  sytuacji, szczególnie po zmianach ustrojowych w Polsce. Dzięki pomocy wieli ludzi  i instytucji, w tym samorządowych, policyjnych i  strażackich działa nadal, choć pod innym szyldem. Na czerwcowy zjeździe absolwentów  przybliżył ten temat starosta Lipski Roman Ochyński, od 1999 roku radny powiatu  lipskiego a od 2002 roku zrządzający samorządowym powiatem  jako starosta.

Przypomniał, że wybrane w 1999 roku Rada Powiatu Lipskiego stała się organem zarządzającym szkołami  średnimi. Był to czas najtrudniejszy dla szkoły jubilatki. W roku 2002  stanowisk dyrektora objął Janusz Małkowski. Powstała koncepcja  zorganizowania szkolnego schroniska, w roku szkolnym spełniającego rolę internatu, a w wakacje, właśnie schroniska. Konieczne prace budowlane i remontowe wykonali  przyuczeni fachowcy w ramach tzw. robót interwencyjnych,  finansowanych przez Powiatowy Urząd  Pracy. Pomogło Ministerstwo Edukacji i sponsorzy  W 2005 roku zrealizowano pomysł utworzenia  w szkole  nowych profili kształcenia. Zorganizowano klasę policyjną i strażacką. Z czasem  liczba tzw, klas mundurowych zwiększyła się do  do 13. W tym samym 2005 roku w budynku dydaktycznym zostało zlokalizowane Centrum Kształcenia Ustawicznego. Zdaje egzamin. Sytuacja na tyle polepszyła się, że Rada Powiatu Lipskiego podjęła  odważną  uchwałę o budowie pełnowymiarowej hali sportowej wartości 5 mln zł.   RP odważyła się  chyba   przekonana przez przewodniczącą Jadwigę Buzę, pełniącą przed laty stanowisko  dyrektora szkoły jubilatki. Pomysł został szczęśliwie zrealizowany przy zaangażowaniu tylko 350 tys. zł środków starostwa w Lipsku. Pozostałe fundusze  pochodziły z UE i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W krytycznym momencie Roman Saczywko właściciel firmy ROSABUD z Radomia,  jako wykonawca robót ponad rok czekał na należną zapłatę.  Starosta Roman Ochyński dziękował mu również teraz za zrozumienie i pomoc.

Jest dobrze, skoro  starosta  Roman Ochyński zapewniał, że obecny dyrektor Marcin Węgłowski ma nowe pomysły. Jednym z nowych, już zrealizowanych przy ogromnym zaanga żowaniu nauczycieli wf było  utworzenie w 2015 roku klasy sportowej. Ten kierunek kształcenia pozwoli efektywniej wykorzystywać szkolne obiekty sportowe. Nie omieszkał poinformować, że w jego opinii, Starostwo Powiatowe w Lipsku, jako organ prowadzący, stworzyło dobre podstawy do dalszego, pomyślnego funkcjonowania szkoły. W ostatnim 10 – leciu, na inwestycje i remonty przeznaczono około 8 mln zł. Mają w tym udział przyjaciele   szkoły, w głównej mierze jej absolwenci.  Są wśród nich osoby, które pełniły lub pełnią funkcje radnych powiatu lipskiego: Teresa Gontarczyk, Józef Sosnowski, Jadwiga Buza, Andrzej Czajkowski, Janusz Witczak, Wiesława Płaza i Łucja Śmieszek.

Starosta Roman Ochyński nie mógł nie podziękować za zmiany dokonujące się  w otoczeniu szkoły jubilatki, w Gminie Solec nad Wisłą i na ziemi lipskiej. Sławomirowi Sosnowskiemu Marszałkowi Województwa Lubelskiego   i jego samorządowemu otoczeniu dziękował za  budowę przeprawy  mostowej Kamień – Solec nad Wisłą oraz  50 km odcinek drogi prowadzącej  od niej   w kierunku Lublina. Z kolei  Marszałkowi  Województwa Mazowieckiego Adamowi Struzikowi za wprowadzenie do planu inwestycyjnego 42 km odcinka szlaki drogowego wiodącego od Kolonii Nadwiślańskiej  do Iłży.

Dzięki pomocy i wsparciu  wielu osób  możliwe było  zorganizowanie uroczystego  jubileuszu 150 – lecia Szkoły Średniej w Solcu nad Wisłą, połączonego z dwudniowym  zjazdem absolwentów. Okazuje się, że jedną z nich jest p. Jadwiga Gołąbek z domu Dąbrowska, małżonka Zbigniewa Gołąbka, przewodniczącego komisji edukacji, nauki i szkolnictwa wy ższego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.  Na uroczystość jubileuszową złożyły się: msza św. celebrowana ;przez ks. bpa Piotra Turzyńskiego  i ks. prob. dr Krzysztofa Maja,  miłe powitanie absolwentów i gości przez dyrektora Marcina Węgłowskiego, refleksyjne przybliżenie historii szkoły prze Małgorzatę Szot-Wróblewską, piękny montaż słowno – muzyczny  w wykonaniu młodzieży,  gratulacje  i  życzenia oraz odznaczenia, medale, podziękowania na piśmie  Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego  skierowane do wszystkich żyjących dyrektorów szkoły i kilkunastu nauczycieli,  listy od Stanisława Karczewskiego. Marszałka Senatu RP  i posła Parlamentu Europejskiego Zbigniewa Kuźmiuka  oraz   Komendy Głównej Policji Państwowej. Absolwenci    długo będą przeżywać swój niezapomniane jubileuszowe  spotkanie. To  z czerwca 2016 roku będzie zrelacjonowane w czasopiśmie okolicznościowym DZWON. Relacja także w czerwcowym wydaniu  nr 106 ,,Tygodnika Radomskiego”.

Następny  jubileuszowy  zjazd za 10 lat!

Mieczysław  Kaca.