Aktualności

2016.07.04

RADOMSKIE: Zwyczaje i obrzędy na jubileuszowym przeglądzie w Zaborowiu


Dziesięć zespołów wystąpiło w XX Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Ludowych Prezentujących Zwyczaje i Obrzędy 3. lipca w Świetlicy w Zaborowiu. Występy zespołów przedzielały koncerty licznie przybyłych kapel ludowych. I nagrodę zdobył Zespół „Zaborowianki” z Zaborowia za program „Tkanie u Maciejowej”. Drugą nagrodę otrzymał Zespół „Zakukała Kukułecka” za program „Swaty i darcie pierza”. Dwie równorzędne trzecie nagrody zdobyły zespoły: Zespół „Strykowice” za program „Ocepiny”, Zespół z Ostałówka za program „Półpoście”. 

Wyróżnienia I stopnia otrzymały następujące zespoły: Zespół z Korzyc, Zespół „Gąsawianki” z Gąsaw Rządowych, Zespół „Tymienianki” z Tymienicy oraz Zespół „Zdziechowianki” ze Zdziechowa. Ponadto przyznano dwa wyróżnienia II stopnia dla Zespołu „Rogowianki” z Rogowa oraz Zespołu „Broniowianki” z Broniowa. Nagrody ufundowali: Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, Wójt Gminy Orońsko oraz sponsorzy. Występy – jak co roku – odbywały się w odpowiednio udekorowanej scenie, która przypominała dawną wiejską izbę, dzięki czemu tradycyjne zwyczaje i obrzędy miały walor autentyzmu. Na przegląd przybyli miłośnicy folkloru, którzy spontanicznie oklaskiwali artystów ludowych, a niektórzy z nich chętnie uczestniczyli w tańcach podczas występu kapel. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątkowe dyplomy. Gospodarze zadbali również o posiłek dla występujących. Z okazji jubileuszu przeglądu najbardziej zasłużone dla tej imprezy animatorki, to jest Dorota Gawor – Kierownik Zespołu „Zaborowianki” oraz Alicja Stąporowska – inspektor do spraw kultury Urzędu Gminy w Orońsku, otrzymały albumy i dyplomy przygotowane przez Towarzystwo Kultury Teatralnej „Ziemia Radomska”. 

W  jubileuszowym XX  Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Ludowych w Zaborowiu  uczestniczyło  wielu samorządowców. Wśród nich widoczni na zdjęciu  ilustrującym otwarcie imprezy: starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki i wicestarosta tegoż powiatu – Roman Woźniak, przewodnicząca Rady  Powiatu Anita Gołosz, wójtowie gmin:  Jastrząb – Andrzej Bracha, Mirowa – Artur Siwiorek oraz  gminy Orońsko jako jej gospodarz   - Henryk Nosowski.

 

 Adolf Krzemiński