Aktualności

2016.06.27

Ponad 1000 podpisów.

Nowoczesna wspólnie z mieszkańcami XV-lecia zebrała ponad 1000 podpisów pod petycją wyrażającą sprzeciw wobec budowy nowego bloku przy ul. Sowińskiego z jednoczesnym apelem o zagospodarowanie tego terenu pod park rekreacyjny i dodatkowe miejsca parkingowe.


"Mieszkańcy XV-lecia, my wszyscy, mamy dość arogancji władz miasta. Najwyższy czas, aby zaczęła ona słuchać ludzi. Przestała lekceważyć nasz głos. Liczę, że prezydent, po otrzymaniu tej petycji, tych podpisów, opamięta się i zacznie w końcu działać w interesie mieszkańców, w interesie lokalnych społeczności." - powiedział Patryk Fajdek, członek zarządu Nowoczesnej w Radomiu i mieszkaniec XV-lecia.


Według mieszkańców teren wokół, którego toczy się spór powinien zostać zagospodarowany pod budowę parku rekreacyjnego z nowym placem zabaw oraz siłownią na powietrzu. Przebudowie powinien ulec również ciąg komunikacyjny w celu stworzenia dodatkowych miejsc parkingowych. /pf/