Aktualności

2016.06.26

Minister Antoni Macierewicz honorował bohaterów Czerwca '76

W  ramach  obchodów 40. rocznicy  Czerwca 76, w Fabryce Broni „Łucznik”, będącej ważną częścią składową, mającej siedzibę w Radomiu, Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz i przedstawiciele Zarządu PGZ honorowali okolicznościowymi  podziękowaniami  osoby represjonowane za udział w proteście robotniczym,  25  czerwcu 1976 r. w Radomiu.

W honorowaniu bohaterów tamtych wydarzeń uczestniczyli: Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Piotr Naimski, przedstawiciele PGZ S.A.: Prezes Zarządu Arkadiusz Siwko, Członkowie Zarządu - Maciej Lew-Mirski, Radosław Obolewski oraz Prezes Zarządu Fabryki Broni „Łucznik” –  Edward Migal.

Zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. przyznał specjalne wyróżnienia: Stanisławowi Kowalskiemu, Kazimierzowi Staszewskiemu, Krzysztofowi Wojewódce, Stanisławowi Górce, Mariannie Madej, Stanisławowi Hernikowi, Ryszardowi Szałapskiemu oraz Danucie Nowak.

– Dziękuję za waszą niezłomną postawę, za wierność wolnej Polsce. Za to, że w historycznej chwili, w czerwcu 1976 r., mieliście odwagę przeciwstawić się komunistycznej władzy. Cierpienie, które spotkało was za ten heroiczny akt, nie poszło na marne. Dziś chylę przed wami czoła, dziękuję wam. Kieruję w waszą stronę wyrazy szacunku i uznania –  stwierdził  Antoni Macierewicz.

Prezes Zarządu PGZ S.A. Arkadiusz Siwko powiedział na konferencji prasowej, że Polska Grupa Zbrojeniowa we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej uruchomi fundację, której celem będzie wspieranie finansowe pracowników dawnych Zakładów Metalowych  w Radomiu, którzy byli represjonowani przez ówczesne władzę  za udział w wydarzeniach  z  25 czerwca 1976 r. oraz za działalność opozycyjną.