Aktualności

2016.06.26

RADOM: UROCZYSTOŚCI KU CZCI ROBOTNICZEGO PROTESTU - CZERWIEC 76.

Prezydent RP Andrzej Duda, Prezes Rady Ministrów Beata Szydło,Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Minister Obrony Narodowej Antoni Maciarewicz oraz inni, ważni przedstawiciele władz państwowych, w tym posłowie i senatorowie oraz reprezentanci wpływowych środowisk społecznych i gospodarczych przybyło 25 czerwca do Radomia na uroczystości 40 rocznicy masowego protestu załóg robotniczych wielu przedsiębiorstw, zapoczątkowanych wyjściem na ulicę pracowników ówczesnych Zakładów Metalowych im. Waltera i ,,Radoskóru".

Przyjeżdżających  dostojnych gości witała Kompania Reprezentacyjna Sił Obrony  Powietrznej Kraju z Dęblina. Prezydent Andrzej Duda   odebrał od dowódcy  meldunek o gotowości  WP  do uroczystości.

Uroczystości otworzył prezydent Radomia - Radosław Witkowski, który witając  uczestników rocznicowego spotkania   powiedział m.in: - Jestem tu, 1)śród Was, dumni bohaterowie  Czerwca 76, żeby jeszcze raz pokłonić się i podziękować. Podziękować zwykłym robotnikom, którzy tamtego dnia odważnie i twardo powiedzieli: Nie. Tamten dzień nazywany jest ,, przedsmakiem wolności”. W Czerwcu '76 i następnych miesiącach dokonała się rzecz niezwykle ważna, bez której nie było by Sierpnia '80 i takiej drogi do wolności, jaka miała miejsce 10 lat później. To tutaj powstała solidarność, ta jeszcze wtedy pisana małą literą,  solidarność pomiędzy robotnikami, a inteligencją, grupami społecznymi, które szczególnie chciał skłócić aparat propagandowy peerel. Dzięki wam, Bohaterowie Czerwca '76 mamy teraz wolność, której nie oddamy. Chwała czerwcowym bohaterom! – wzniósł toast  prezydent Radosław Witkowski.

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odznaczeniami  państwowymi uhonorował kilku tych bohaterów: Zbigniewa Cebulę, Stanisława Górkę, Jana Gregorczyka, Zdzisława Maszkiewicza, Czesława Wiechecia i Krzysztofa  Wojewódkę. Po uhonorowaniu  zasłużonych w wydarzeniach Czerwca 76,  prezydent Andrzej  Duda wygłosił przemówienie. Powiedział m.in.:

- Te wydarzenia były przełomem w naszej historii, który wywołał solidarność, na kanwie którego potem, po wizycie Ojca Świętego, naszego Jana Pawła II w 1979 roku. W 1980 roku powstała "Solidarność" - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy. Związek zawodowy robotników i inteligentów, wszystkich obywateli. Dlaczego? Dlatego, że właśnie tamten moment, był tym, który wywołał w społeczeństwie ducha solidarności. To po wydarzeniach w Radomiu, Ursusie, Płocku, po ścieżkach zdrowia, pałowaniu, po niszczeniu ludzi, prześladowaniach i masowych zwolnieniach z pracy - inteligenci stworzyli Komitet Obrony Robotników, we wrześniu 1976 roku…

Wzniosłą częścią  uroczystości  rocznicowych  była msza święta, do której odprawienia   ordynariusz diecezji radomskiej  ks. bp Henryk Tomasik zaprosił arcybiskupa metropolitę warszawskiego Kazimierza Nycza, a homilię wygłosił ks. bp Piotr Libera. Księża biskupi  przypomnieli słowa papieża Polaka Jana Pawła II,  wypowiedziane podczas wizyty w kraju, w tym  także Radomiu. – Niech Duch Święty wstąpi i z mieni  oblicze ziemi, tej Ziemi.  Ks. bp. Piotr Libera  przywołał postać  ks. Romana Kotlarza,  z podradomskiej parafii w Pelagowie, który  błogosławienie  protestujących na ulicach robotników, przepłacił życiem. Został na plebanii pobity przez ,, nieznanych sprawców’

Uroczystość patriotyczno – religijną 40 rocznicy Protestu Robotniczego Czerwiec 76   zakończył   Apel Pamięci,  po nim ponad 40 delegacji złożyło kwiaty pod kamieniem węgielnym, wmurowanym  przed laty  u zbiegu ulic 25 Czerwca i Żeromskiego,  pod  pomnik  radomskiego Robotniczego  Protestu  z 25 czerwca 1976

W tym samym dniu, po wręczeniu Radomskiej Nagrody Kulturalnej Mieczysławowi Szewczukowi dyrektorowi Muzeum Sztuki Współczesnej, tysiące radomian, od godz. 19.  oklaskiwało  artystów, w tym Małgorzatę Ostrowską i  Tomasza  Lipińskiego z grupą „Róże Europy”. Występowały  na estradzie  usytuowanej  w sąsiedztwie   pomnika Jana Kochanowskiego (w ramach ,, Muzycznej drogi do wolności”). W niedzielę, od godz. 20 –tej, koncertuje tu zespół Lombard. Ray Wilson śpiewa utwory legendarnej grupy GENESIS. (rk)

foto:  radom.pl  i radom24.pl

 

Więcej zdjęć na naszym facebooku.