Aktualności

2016.06.09

Raz do roku w Marculach.

 

Dopisała pogoda, nie zawiedli goście, na wysokości zadania stanęli gospodarze. Toteż Festyn Ludowy w Marculach miał znakomitą i godną oprawę.

Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu „Roty” gości – wśród nich radnych powiatu i gminy, szefów jednostek organizacyjnych i pracowników starostwa - powitał prezes Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego, starosta Mirosław Ślifirczyk.

Na długiej liście obecnych znaleźli się m.in. poseł na Sejm RP Mirosław Maliszewski, który w swoim wystąpieniu nawiązał do obecnej sytuacji politycznej w kraju podkreślając, że nie ma zgody PSL-u na nieprzestrzeganie prawa, łamanie Konstytucji i wabienie Polaków „lepszą zmianą”, która w istocie jest zmianą na gorsze.

- Już mamy pierwsze przypadki – mówił poseł nawiązując do ustawy o nowych zasadach sprzedaży ziemi – że prawowity właściciel nie może swobodnie zbyć swoich gruntów, bo „po drodze” spotyka się z ingerencją państwa. Musimy to zmienić. To i wiele innych uregulowań, które służą władzy, a nie zwykłym ludziom.

Z pisemnymi pozdrowieniami do uczestników święta zwrócił się prezes PSL Władysław Kosiniak – Kamysz.

„/…/  Obecna władza, upojona sukcesem, zapomniała o Konstytucji i o zasadach, jakimi kieruje się nasze państwo – napisał prezes. – Dlatego my – ludowcy – musimy tej władzy głośno przypomnieć, że nie ma i nie będzie naszej zgody na deptanie nadrzędnych wartości./…/, dla dobra Polski i jej wszystkich mieszkańców działajmy jeden z drugim, a nie jeden przeciwko drugiemu. Ludowcy, bez względu na trudny czas, zawsze potrafili być razem”.

Tradycyjnie, uroczystość była okazją do uhonorowania zasłużonych działaczy organizacji medalami im. Wincentego Witosa. Otrzymali je: Krzysztof Pijarski, Krzysztof Leśniak, Eugeniusz Maciejewski i Józef Knop – z gminy Kowala. Natomiast Beata Bukowska z gminy Zakrzew i Jacek Fiołna (nieobecny na uroczystości) zdecydowali się na wstąpienie w szeregi organizacji i przyjęcie legitymacji członkowskich.

Radny wojewódzki Zbigniew Gołąbek przekazał pozdrowienia od prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL, marszałka Adama Struzika, który w liście do ludowców z powiatu radomskiego napisał:    

 „Dzisiejsi Ludowcy z powodzeniem kontynuują najpiękniejsze tradycje swego ruchu, pozostają wierni przyświecającym mu szczytnym hasłom i ideom, umiejętnie łącząc je z podejmowaniem wyzwań, jakie stawia współczesność. Cieszy mnie, że wśród nas jest tak wielu młodych, ambitnych i twórczych, którzy inicjują ważne przemiany na polskiej wsi i w polskim rolnictwie oraz realizują przedsięwzięcia ukierunkowane na wzrost konkurencyjności gospodarki, a także podnoszenie standardów życia i pracy na terenach wiejskich.” Z. Gołąbek przekazał też życzenia od wiceprzewodniczącej Sejmiku województwa mazowieckiego Bożenny Pacholczak.

Do życzeń i gratulacji dołączył się również prezes miejskiej organizacji PSL w Radomiu Józef Bakuła, burmistrz Andrzej Moskwa.

Szczególnym momentem uroczystości było złożenie przez przedstawicieli władz kwiatów pod odsłoniętym przed rokiem pomnikiem ku czci żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich poległych w czasie II Wojny Światowej.

Lektor odczytał fragment książki Stanisława Jagiełły „Kryptonim >>Telegraf<<”, dotyczący historii i działających m.in. na Ziemi Radomskiej zgrupowań partyzanckich.

Z poczuciem satysfakcji i troską o dalszy rozwój organizacji, także tej gminnej, zwracali się do obecnych nowy prezes miejscowego PSL Marek Łuszczek i jego zastępca, członek zarządu powiatu Marek Jarosz.

- To jest piękne święto. Piękne, bo, jak zawsze, byliśmy razem – powiedział prezes Mirosław Ślifirczyk. – I za to koleżankom i kolegom serdecznie dziękuję. Nie zapominajmy, skąd nasz ród. Nie zapominajmy o naszych ideałach i marzeniach. One się spełniają.

Kiedy umilkły fanfary, odśpiewano „Rotę”, a poczty sztandarowe organizacji powiatowej i gminnych opuściły scenę, gospodarze zaprosili swoich gości na ludową biesiadę. Tu też tradycji stało się zadość, a atmosfera ludowego pikniku przy smakowitym jadle i muzyce udzieliła się wszystkim. Sprzyjały temu piękne krajobrazy terenów Nadleśnictwa Marcule. /mo/