Aktualności

2016.05.24

Mazowsze: Rodzina 500 plus – podsumowanie pierwszego miesiąca

Ponad 330 tys. złożonych wniosków, 153 tys. wypłaconych świadczeń na łączną kwotę 78,8 mln zł to stan realizacji programu Rodzina 500 plus w województwie mazowieckim. W ramach rządowego programu na Mazowszu wsparciem objęto 129 tys. rodzin w ramach świadczeń powszechnych i 3401 dzieci w pieczy zastępczej.

Świadczenie wychowawcze

Do 10 maja 2016 r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przekazał ponad 263 mln zł dotacji na realizację programu. Wszystkie 314 gminy w województwie mazowieckim wydały decyzje i do końca maja powinny wypłacić świadczenia wychowawcze. Na Mazowszu gmina Jastrzębia jako pierwsza zrealizowała wszystkie wypłaty. Najwyższa kwota przekazywana jednej rodzinie to 6 tys. zł. W wojewódzkie mazowieckim uprawnionych do świadczenia wychowawczego jest 460 tys. dzieci. Najwięcej wniosków względem szacowanej liczby uprawnionych złożono w regionie warszawskim (87 proc.), siedleckim i płockim (po 61 proc.). Ponad 226 tys. wniosków (69,5 proc.) złożono w formie papierowej.

Piecza zastępcza

Do 16 maja złożono ponad 4 tys. wniosków (81,7 proc. uprawnionych do świadczenia) na dofinansowanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego. Mazowieckie powiaty, które zgłosiły zapotrzebowanie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymały całą kwotę potrzebną na wypłatę świadczeń. Łącznie z budżetu państwa przekazano ponad 3,8 mln zł. 24 mazowieckie powiaty wypłaciły dodatki wychowawcze za kwiecień, w tym 4 powiaty także za maj.
8 powiatów nie wydało decyzji ws. dodatków wychowawczych, ale zadeklarowało, że zrealizują to zadanie do końca maja.

Od 1 kwietnia po województwie mazowieckim jeździ specjalnie oznakowany bus, a od 13 kwietnia dwa busy. Można w nim złożyć wniosek oraz uzyskać informacje na temat programu, w tym sposobu wypełnienia dokumentów. Do 17 maja bus stacjonował w 116 gminach (w tym dzielnicach Warszawy). Ponadto odpowiedzi na wiele pytań można znaleźć na stronie internetowej urzędu pod banerem Rodzina 500 plus. Poza podstawowymi informacjami publikowane są tam również aktualności. Baner ma ponad 10,5 tys. wyświetleń. Mazowiecki Urząd Wojewódzki uruchomił także infolinię (22 695 71 22), która jest czynna w dni robocze, w godzinach 8.00-16.00. Pracownicy urzędu odbierają od 100 do 160 telefonów dziennie. Najczęstsze trudności zgłaszane telefoniczne związane są m.in. z ustaleniem dochodu rodziny i wypełnieniem wniosku.

 

Anna Szczygieł

Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego