Aktualności

2016.05.20

UROCZYSTOŚCI 90 – LECIA OSP W OSÓWCE

 
15 maja jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Osówce (gmina Sienno) obchodziła Jubileusz 90 - lecia. Dowódca uroczystości Jan Cygan – Komendant Miejsko-Gminny OSP w Lipsku, po odegraniu hymnu państwowego i strażackiego, złożył meldunek Zbigniewowi Gołąbkowi – członkowi Zarządu Głównego ZOSP RP, Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Mazowieckiego w Warszawie Po przeglądzie Mariusz Strąk – wójt gminy Sienno przywitał przybyłych gości, wśród nich: Leszka Ruszczyka - posła na Sejm RP, wymienionego już dh Zbigniewa Gołąbka , Janusza Witczaka – prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipsku, st.bryg. Janusza Szylaka – I Zastępcę Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, bryg. Tomasza Krzyczkowskiego – Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Po powitaniu przedstawiono rys historyczny OSP w Osówce.
Jednostkę jubilatkę odznaczono Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza, w dowód uznania dla całej zbiorowości Ochotniczej Straży Pożarnej w Osówce, zasłużonej dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP. Złotym Medalem „ Za Zasługi Dla Pożarnictwa” został uhonorowany druh Jan Jarosz. Złotym Medalem „Za Zasługi Dla Ligii Obrony Kraju - Julian Siwek, natomiast Brązowym Medalem - Bronisław Machno. Odznaki „Strażak Wzorowy” otrzymali: Grzegorz Czaja, Tadeusz Ciucias, Marcin Rdzanek, Karol Mazurkiewicz, Grzegorz Osuch, Marek Klepacz oraz Rafał Leśkiewicz. Dyplomy uznania za wieloletnią służbę, wzorową postawę strażaka, osobisty wkład w rozwój i działalność OSP w Osówce przyjęli druhowie: Stanisław Zuba, Marek Tomala, Stanisław Stępniewski, Wiesław Malicki, Jan Jaros, Franciszek Wlazłowski i Julian Siwek. Jednostka OSP w Osówce została uhonorowana też Medalem Pamiątkowym PRO MASOVIA. Medal wręczył dh Zbigniew Gołąbek wraz z dyplomami uznania dla druhów: Arkadiusz Machel, Bronisław Machel, Grzegorz Czaja, Marcin Rdzanek, Julian Siwek, Mirosław Malicki i Grzegorz Osuch.
Po przemówieniach gości, druhna Ania podziękowała wszystkim za uczestnictwo w jubileuszu. Goście wpisywali się do pamiątkowej kroniki OSP. Po zakończeniu uroczystości, smakowali grochówkę.
Tekst i zdjęcia: Adam Dziedzic
 
Fotorelacja na naszym facebooku facebook.