Aktualności

2015.07.06

Piękny Jubileusz 90 – lecia zwoleńskiej ROLNICZÓWKI

 

Zespół Szkół Rolniczo Technicznych w Zwoleniu obchodził 4 lipca piękny jubileusz 90-lecia działalności edukacyjnej. Z tej  niecodziennej okazji  jubilatów odwiedziło wielu zacnych gości. Odbył się też IV  Zjazd Absolwentów zakończony  całonocnym balem, zorganizowany przez Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu  Szkół Rolniczo Technicznych w Zwoleniu.

Uroczystość jubileuszową poprzedziła  celebrowana  w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. przez ks. Adama msza św. w intencji uczniów i nauczycieli oraz dalszej pomyślności ZSRT.  Pierwsza siedziba Ludowej Szkoły Rolniczej Męskiej w Zwoleniu  została przekazana do użytku w 1925 roku, nazywana była wzniośle , z racji podobieństwa architektonicznego, BELWEDEREM.  Nowy budynek dydaktyczny,  wraz z halą sportową oddany podczas inauguracji roku szkolnego 2014/15  nosi, nie bez przesady  miano Szkoły XXI WIEKU. To w tych nowych obiektach odbyła się  4 lipca  jubileuszowa uroczystość prowadzona przez Arosława Jakóbika dyrektora ZSRT od 2008 roku. Długą listę gości ,nie bez racji, otwierają dyrektorzy  szkoły jubilata: Wacław Małek /1959-1972/, Longin Wawrzonek /1972-1985/, Henryk Gregorczyk /1985-1988/, Zbigniew Buczma /1993-2002/ i Edward Szewczyk /2002-2008/.

Bez wątpienia jednym z najstarszych absolwentów  i byłych nauczycieli zwoleńskiej ,,Rolniczówki” jest 92 letni Piotr Kacperczyk zam. we wsi Bartodzieje, powiat zwoleński, jednak stan zdrowia uniemożliwił mu uczestnictwo w zjeździe. W  gronie najstarszych absolwentów obecnych na zjeździe w Zwoleniu widzieliśmy natomiast  przybyłego z Łodzi Piotra Soleckiego, absolwenta z 1952 roku, wówczas  młodego człowieka z rodziny rolniczej ze  wsi Brzezinki Stare, gmina Tczów.

Dyrektor ZSRT Arosław Jakóbik w krótkim wystąpieniu wprowadzającym, powiedział m.in: ,,W gronie   naszych absolwentów jest liczna grupa nauczycieli, urzędników, pracowników administracji państwowej, samorządowej, prowadzących własną działalność  gospodarczą  i własne gospodarstwa rolne, strażaków, policjantów, pracowników naukowych i duchownych. Wielu wniosło, inni nadal wnoszą duży wkład w rozwój naszej szkoły, miasta i regionu’’.

W uzupełnieniu dodamy, że  długoletnim nauczycielem zwoleńskiej ,,Rolniczówki’’ był m.in. starosta zwoleński Waldemar Urbański.  Był nim też obecny wiceburmistrz Zwolenia Włodzimierz Kabus  Zasługi  Waldemara Urbańskiego w staraniach o wprowadzenie do planu  i zrealizowaniu budowy nowego obiektu dydaktycznego i hali sportowej  ZSRT są szczególnie  duże, podobnie jego poprzednika Jerzego Kozińskiego. Była to największa inwestycja samorządowego powiatu zwoleńskiego w 15.leciu jego działalności. Absolwentami są natomiast Bogusława Jaworska obecna burmistrz Zwolenia, wicestarosta zwoleński Arkadiusz Sulima i pani Zawadzka  dyrektor Banku Spółdzielczego w Zwoleniu oraz  wielu innych osób pełniących stanowiska kierownicze w samorządzie terytorialnym i podległych mu służbach. Wraz z dyrektorami ,,Rolniczówki’’ zostali oni członkami honorowymi Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków ZSRT w Zwoleniu, któremu prezesuje Marcin Kaca.

Gośćmi Jubileuszu 90 - lecia ZSRT w Zwoleniu byli m.in. posłowie Małgorzata Woźniak i  Mirosław Maliszewski, wicemarszałek województwa mazowieckiego Leszek Ruszczyk i radny sejmiku Zbigniew Gołąbek  /honorowali ZSRT w Zwoleniu Medalem  PRO MASOVIA/, wicewojewoda mazowiecki Dariusz Piątek, pani Sokołowska kurator oświaty i wychowania woj. mazowieckiego, Waldemar Urbański starosta zwoleński i Edward Rybak przew. Rady Powiatu oraz  Bogusława Jaworska burmistrz Zwolenia i Paweł Sobieszek przewodniczący Rady Miejskiej. Oni oraz wielu innych przyjaciół szkoły obdarowało jubilatów użytecznymi pamiątkami, najczęściej książkami i obrazami.

 W części artystycznej  poprzedzonej m.in. uhonorowaniem ZSRT w Zwoleniu Medalem Pamiątkowym PRO MASOVIA oraz  odsłonięciem  tablicy pamiątkowej utwierdzonej na głazie przed wejściem do szkoły wystąpili nagradzani brawami: Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia, zespół uczniowski ZSRT i zespół regionalny ,,Piątkowy Stok”. Materiały na temat  historii zwoleńskiej ,,Rolniczówki’’,budowy nowych obiektów i oferty ZSRT w wydaniu elektronicznym  86 nr TR/ na stronie intedrnetowej:www.tygodnikkradomski.com/.

Mieczysław Kaca