Aktualności

2016.04.24

Wymiana legitymacji ZUS

Informacja dot. wydawania legitymacji emeryta – rencisty, w związku z przenoszeniem obsługi świadczeń w ramach systemu informatycznego ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych sukcesywnie przenosi obsługę świadczeń do systemu informatycznego, który docelowo będzie obsługiwał wszystkie wypłacane przez ZUS świadczenia. Przeniesienie obsługi świadczenia do tego systemu powoduje zmianę numeru świadczenia, a w niektórych przypadkach również zmianę terminu płatności świadczenia.

Oddział ZUS w Radomiu informuje świadczeniobiorcę o fakcie zmiany numeru świadczenia, przesyłając:

-        decyzję potwierdzającą zmianę terminu płatności świadczenia, lub

-        pismo informujące o zmianie numeru świadczenia, w przypadku gdy termin płatności świadczenia nie ulega zmianie.

Z uwagi na zmianę numeru świadczenia ZUS z urzędu dokonuje wymiany legitymacji emeryta – rencisty na nową - zawierającą aktualny numer świadczenia. Legitymacja przekazywana jest jednocześnie z pismem informującym o zmianie numeru świadczenia lub decyzją o zmianie terminu płatności świadczenia.

Takie działanie Zakładu umożliwia świadczeniobiorcy posługiwanie się w pełni aktualną legitymacją emeryta – rencisty, przy korzystaniu z różnego rodzaju ulg i uprawnień, przysługujących na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Osoba, która otrzymała nową legitymację emeryta – rencisty powinna zwrócić poprzednio wydaną legitymację.

Zwrotu legitymacji można dokonać osobiście, w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, lub za pośrednictwem operatora pocztowego.